Välkommen till vår trädgård!

Ströva omkring i vår trädgård och upptäck ovanliga träd och buskar.
Jag anlägger, planerar och sköter trädgården på Pallas Hotel.
Välkomna! Marita Neidert